Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Această Notă de Informare vă explică modul în care colectăm, prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal și este pusă la dispoziție la începutul oricărei interacțiuni prin intermediul site-ului nostru web.

1. Cine este vizat de această Notă de Informare?

Această Notă de Informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

2. Ce Informații Colectăm Despre Dumneavoastră

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi. Aceasta poate include informații pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-ul nostru web, prin corespondență telefonică, prin e-mail sau prin alte mijloace de comunicare, inclusiv participarea la sondaje sau concursuri organizate de MO ECOMM NETWORK SRL și/sau partenerii săi contractuali.

Informațiile furnizate pot include nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon, descriere personală, fotografie, vârstă, dată de naștere, sex, și alte informații relevante. În anumite cazuri, cu acordul dumneavoastră explicit, putem prelucra date cu caracter personal sensibile. Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile fără un temei legal adecvat, cum ar fi consimțământul dumneavoastră, obligațiile legale sau interesele noastre legitime.

3. Colectarea Automată a Datelor

De fiecare dată când vizitați site-ul nostru, colectăm automat date tehnice, cum ar fi adresa IP, informații despre browser, tipul dispozitivului, și altele. De asemenea, înregistrăm date despre vizita dumneavoastră pe site, inclusiv paginile vizitate, produsele căutate, interacțiunile cu site-ul și alte date relevante. Aceste informații sunt colectate prin fișiere cookie sau tehnologii similare, iar detaliile pot fi găsite în Politica noastră de Cookies.

4. Surse de Date

În unele cazuri, obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la terțe părți, cum ar fi parteneri de afaceri, furnizori de servicii, agenții de publicitate sau alte surse disponibile public. Vom furniza informații complete despre aceste prelucrări și sursele de date relevante.

5. Protecția Datelor cu Caracter Personal

Ne angajăm să protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal și să le prelucrăm conform legilor aplicabile. Vom stoca și gestiona aceste date într-un mod sigur și vom lua măsuri pentru a preveni accesul neautorizat sau utilizarea incorectă a acestora.

Despre Cum Folosim Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal și Temeiul Juridic al Prelucrării

Aspecte Generale

Pentru a vă oferi o imagine clară asupra modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, explicăm în continuare scopurile și temeiurile juridice ale acestei prelucrări:

  1. Execuția Contractelor: Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când este necesar pentru a îndeplini un contract încheiat cu dumneavoastră. De exemplu, prelucrăm datele dvs. pentru a livra bunuri sau servicii pe care le-ați achiziționat de la noi.
  2. Obligații Legale: Suntem obligați să prelucrăm unele date cu caracter personal pentru a respecta obligațiile legale care ne revin. Aceasta include respectarea legilor în domenii precum relațiile de muncă, contabilitatea, auditul și monitorizarea egalității de șanse.
  3. Interese Legitime: Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a servi interesele noastre legitime sau ale unei terțe părți, în măsura în care această prelucrare nu afectează drepturile și libertățile fundamentale ale dumneavoastră. De exemplu, putem utiliza datele pentru a preveni frauda sau pentru a asigura securitatea sistemelor noastre informatice.
  4. Interesele Dumneavoastră: Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a proteja interesele dumneavoastră vitale sau ale altor persoane. Aceasta poate include situații în care prelucrarea datelor este necesară pentru protecția sănătății sau a siguranței dumneavoastră.
  5. Interes Public sau Scopuri Oficiale: În unele cazuri, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în interes public sau în scopuri oficiale stabilite în legislație.

Scopuri ale Prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în diverse scopuri tehnice, administrative și operaționale, inclusiv:

În unele cazuri, vă vom solicita consimțământul separat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în special atunci când aceasta este necesară. Consimțământul dat poate fi retras în orice moment.

Dacă furnizați datele cu caracter personal pentru a îndeplini obligații legale sau contractuale, acestea sunt obligatorii și necesare pentru gestionarea corespunzătoare a relației noastre. În alte situații, furnizarea datelor cu caracter personal este opțională, iar refuzul de a le furniza nu va avea consecințe asupra drepturilor sau serviciilor dumneavoastră, cu excepția cazului în care acest lucru este specificat în mod expres.

De asemenea, putem utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă exercita drepturile sau a depune eventuale reclamații în viitor, în cazul unor posibile litigii. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim de a ne proteja drepturile într-un context juridic.

În cele mai multe cazuri, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt folosite în scopurile următoare:

Parteneri Comerciali:

Utilizatori și Clienți:

Notă: Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți în scopuri de marketing fără consimțământul dumneavoastră explicit.

Aceasta reprezintă o prezentare generală a modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și temeiurile juridice ale acestei prelucrări. Pentru informații mai detaliate și pentru a exercita drepturile dumneavoastră privind protecția datelor, vă rugăm să consultați Politica noastră de Confidențialitate.

De ce procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Contractele și Acordurile Noastre

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu legile și regulamentele privind protecția datelor în diferite situații. Aceste situații includ:

1. Îndeplinirea Obligațiilor Contractuale: Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când este necesar pentru a respecta angajamentele asumate în cadrul contractelor sau acordurilor încheiate între dumneavoastră și MO ECOMM NETWORK SRL.

2. Respectarea Obligațiilor Legale: MO ECOMM NETWORK SRL prelucrează datele cu caracter personal atunci când este necesar pentru a îndeplini obligațiile legale impuse de legislația în vigoare. Aceasta poate include, printre altele:

Cum și cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Ne angajăm să nu vindem datele dumneavoastră cu caracter personal terțelor părți. În cadrul MO ECOMM NETWORK SRL, accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este restricționat și acordat doar membrilor personalului care au nevoie de aceste informații în îndeplinirea sarcinilor lor. Acești membri ai personalului sunt supuși obligațiilor de confidențialitate stricte cu privire la datele cu caracter personal.

Pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate. Personalul MO ECOMM NETWORK SRL are dreptul să prelucreze datele cu caracter personal numai în conformitate cu instrucțiunile și politicile companiei, în legătură cu sarcinile lor de serviciu.

În anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite autorităților guvernamentale sau organelor de aplicare a legii în conformitate cu legile aplicabile sau pentru a proteja interesele legitime ale MO ECOMM NETWORK SRL, inclusiv interesele altor terțe părți, în conformitate cu legile în vigoare.

De asemenea, putem divulga datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, inclusiv:

De asemenea, datele cu caracter personal pot fi dezvăluite consultanților externi, cum ar fi avocații, contabilii și auditorii, atunci când este necesar.

În unele cazuri, putem împărtăși date cu caracter personal cu Companiile noastre Afiliate (inclusiv subsidiarele sau compania-mamă și subsidiarele acestora) pe baza necesității de a cunoaște.

Transferul și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în străinătate pot avea loc. În astfel de cazuri, luăm măsuri adecvate pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt protejate în conformitate cu legile privind protecția datelor. Aceste măsuri pot include, dar nu se limitează la, clauze contractuale standard, decizii privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană sau alte mecanisme de protecție a datelor adecvate.

Drepturile Dumneavoastră

Aveți dreptul să ne solicitați informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Puteți cere să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi și să primiți o copie a acestor date, precum și să solicităm corectarea lor. În anumite situații, aveți dreptul să ne solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau să cereți transferul acestor date către dumneavoastră sau către alte entități, în temeiul dreptului la portabilitate. Mai mult, puteți obiecta la anumite prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi utilizarea lor în scopuri de marketing direct sau decizii automate (inclusiv crearea de profiluri). Dacă ne-ați acordat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza interesului nostru legitim (așa cum am explicat mai sus), aveți, de asemenea, dreptul să vă opuneți acestei prelucrări. De asemenea, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe.

Vă rugăm să rețineți că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și sunt supuse legilor și regulamentelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. De exemplu, dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele respective care prevalează față de interesele dumneavoastră. De asemenea, dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care avem o obligație legală sau un interes legitim de a păstra aceste date sau dacă ne-am afla în imposibilitatea de a executa obligațiile contractuale față de dumneavoastră. Pentru a exercita aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de contact furnizate mai jos. Vă solicităm să vă identificați și să ne furnizați informațiile necesare pentru a vă ajuta în procesarea solicitării dumneavoastră. Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde solicitării dumneavoastră cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege, și, în acest caz, taxa va fi rezonabilă și proporțională cu solicitarea dumneavoastră.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați drepturile, ne puteți contacta folosind informațiile de contact de pe pagina noastră de contact. Avem speranța că putem răspunde întrebărilor dumneavoastră referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritățile de supraveghere privind protecția datelor dacă considerați că drepturile dumneavoastră nu au fost respectate. Puteți depune o astfel de reclamație în statul membru în care locuiți, lucrați sau în care s-a presupus că a avut loc o încălcare a legii privind protecția datelor.

Durata Păstrării Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal

Ne angajăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru perioada necesară pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate, în conformitate cu Politica noastră privind Păstrarea Datelor. Durata de păstrare nu va depăși perioada necesară pentru atingerea scopurilor menționate în această notă de informare sau prevăzută de legislația aplicabilă, inclusiv perioadele minime de păstrare legală și/sau pentru exercitarea drepturilor noastre legitime (și drepturile legitime ale altor persoane). De exemplu, în cazul în care sunteți un partener comercial, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata relației contractuale cu dumneavoastră. Dacă relația noastră comercială continuă într-un alt context (de exemplu, în cazul în care folosim aceleași date cu caracter personal în relații contractuale separate cu dumneavoastră), vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încheierea relației comerciale și pentru perioada minimă legală de păstrare, în conformitate cu Politica noastră privind Păstrarea Datelor. În cazul utilizatorilor de aplicații, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada în care aplicația mobilă este descărcată sau pentru perioada specificată de legislația relevantă, în conformitate cu Politica noastră privind Păstrarea Datelor. Dacă doriți mai multe informații despre durata de păstrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați prin email.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza consimțământului dumneavoastră, aceste date vor fi prelucrate numai pentru perioada specificată în consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau restricționați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de prelucrare a acestor date și/sau a necesității noastre de a prelucra aceste date pentru exercitarea drepturilor noastre legitime (inclusiv drepturile legitime ale altor persoane).

Securitatea Datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate pe serverele noastre și pe serverele găzduite de terțe părți, inclusiv serviciile de cloud ale terțelor părți. Implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja datele și pentru a preveni accesul neautorizat. Toate tranzacțiile de plată sunt criptate utilizând protocolul TLS. Cu toate acestea, trebuie să fiți conștienți de faptul că transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură, iar noi nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise pe website-ul nostru. Vă încurajăm să mențineți confidențialitatea informațiilor de autentificare, cum ar fi parolele utilizate pentru accesarea website-ului nostru.

Confidențialitatea Datelor Minorilor

Ne angajăm să protejăm confidențialitatea datelor cu caracter personal ale minorilor sub vârsta de 16 ani. Dacă sunteți sub vârsta de 16 ani, vă rugăm să obțineți în prealabil permisiunea părinților sau tutorelor dumneavoastră pentru a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal. Ne rezervăm dreptul de a verifica această permisiune și putem contacta părinții sau tutorele dumneavoastră în acest sens.

Fișierele de tip Cookie și Widgeturi de Comunicare Socială

Website-ul nostru utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă recunoaște și a vă oferi o experiență de navigare îmbunătățită. Puteți gestiona consimțământul privind utilizarea Cookie-urilor prin setările browserului dumneavoastră sau prin opțiunile disponibile pe website-ul nostru, conform Politicii noastre privind fișierele de tip Cookie. De asemenea, website-ul nostru poate include funcții de comunicare socială, cum ar fi butoanele pentru rețelele de socializare. Aceste funcții pot colecta informații precum adresa IP și website-urile pe care le vizitați și pot utiliza Cookie-uri pentru a funcționa corect. Prelucrarea acestor informații este guvernată de politicile de confidențialitate ale rețelelor de socializare și ale altor terțe părți respective.

Linkuri către Alte Website-uri

Website-ul nostru poate conține linkuri către alte website-uri pe care noi nu le controlăm. După ce faceți clic pe aceste linkuri, veți fi direcționat către website-uri terțe. Vă recomandăm să citiți politicile lor de confidențialitate, deoarece nu suntem responsabili pentru politicile și practicile acestor website-uri sau servicii terțe.

Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de contact furnizate pe pagina noastră de contact. Vă rugăm să nu furnizați informații cu caracter personal sensibile în mesajele dumneavoastră.